Wednesday, March 22, 2017

Velkommen til Ecofrigo

Vi er en leverandør av kjøleteknisk utstyr for det norske markedet. Vårt hovedområde er applikasjoner innenfor kommersiell og industriell kulde, samt prosess og marine. Ecofrigo søker å være en leverandør av fremtidsrettede løsninger med fokus på miljø og sikkerhet.

Våre produkter har god kvalitet, og gir våre kunder en sikker og enkel montasje, drift og vedlikehold. Fleksibilitet, erfaring og ekspertise gir selskapet en unik posisjon, som skal komme våre kunder til gode.

Vår ambisjon er at Ecofrigo, gjennom våre løsninger, i stor grad vil være med på å utvikle markedet gjennom innovative løsninger for kjølebransjen.

Ecofrigo blir en del av Beijer

Ecofrigo AS går inn i G&L Beijer ref AB sin virksomhet fra og med Januar 2012. Ecofrigo vil fortsette sin virksomhet innenfor samme forretningsområde. Ledelse og ansatte forblir uforandret. Ecofrigo vil med dette styrke sin posisjon som leverandør til kuldebransjen gjennom flere synergieffekter, så som tilgang til et bredt produktspekter gjennom Beijers innkjøpssystem.

Alle avtaler og daglig kontakter for deg som kunde vil være uforandret. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål.

Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid fremover.

For mer informasjon vises til Pressemelding.

Dorin

Ecofrigo har inngått en avtale med Dorin og vil forhandle kompressorer for CO2.

Vi vil lagerføre de mest solgte kompressorene i Norge.

Kontakt

Telefon 
+47 97 58 57 87 

post@ecofrigo.no
www.ecofrigo.no

Postadresse
Ecofrigo AS 
PB 168 Holmlia
1203 OSLO

Besøksadresse
Ecofrigo AS 
Rosenholmveien 17 
1252 OSLO

Avdeling Stavanger

Ecofrigo AS 
Fabrikkveien 29, inngang B
4033 Stavanger

Organisasjonsnummer
NO894871172MVA

(C) Ecofrigo AS 2017